Undervisning


SANKTA ANNA


KATOLSKA FÖRSAMLING I NYKÖPING

Vår trosundervisning


Religionsundervisning för barnen som förbereder sig för den första kommunionen sker andra samt fjärde söndagen i månaden efter högmässan.

BESÖK OSSAddress:

Nytorget 5

611 38 Nyköping
KONTAKTEmail:

nykoping@katolskakyrkan.se


Telefon:

+46 155 28 65 65

+46 702 37 35 50


Sankta Anna


Katolska församlingEn del av Stockholms Katolska Stift

och den Romersk-katolska kyrkan.

Copyright © All Rights Reserved