Home


SANKTA ANNA


KATOLSKA FÖRSAMLING I NYKÖPING

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt

Sakramental tillbedjan

 

Varje första lördag i månaden välkomnar vi till sakramental tillbedjan efter vigiljemässan kl 18. Vi vill påminna att detta även är ett tillfälle till fullkomlig avlat (förutsatt att kriterierna är uppfyllda dvs: bikt, kommunion, bön för påvens intension samt uppriktig viljan att undvika all synd).Undervisning


Undervisningen till första kommunionen samt konfirmationen har kommit igång. Kontakta kyrkoherden om ditt barn har åldern inne men inte ingår i undervisningen. Se läsårstider under fliken Undervisning.

BESÖK OSS


Address:

Nytorget 5

611 38 Nyköping
KONTAKT


Email:

nykoping@katolskakyrkan.se


Telefon:

+46 155 28 65 65

+46 702 37 35 50


Sankta Anna

Katolska församling


En del av Stockholms Katolska Stift

och den Romersk-katolska kyrkan.

Copyright © All Rights Reserved