Hem

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt

Askonsdag 14:e februari

Gudstjänst med askpåläggning kl 11:00 samt 18:00Korsvägsandakt

Varje fredag under fastan kl 18:00 med efterföljande mässa


Extrainsatt tillfälle till bikt

Måndag 25 mars kl 17:00