Hem

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt


Fastetiden 2023


2023-02-22 är det Askonsdag och därmed början av årets fastetid.

Vi välkomnar alla att delta i mässa med askpåläggning kl 11 eller kl 18.


Under fastetiden föregås fredagsmässorna av korsvägsandakt kl 18:00.


Askondag samt Långfredag är av kyrkan påbjudna faste och abstinensdagar och vi uppmanar alla att ta del av Påvens och Kardinal Arborelius budskap som ni hittar under länkarna nedan:


Påvens budskap för fastan 2023


Påvens budskap inför fastetiden 2023


Kardinal Arborelius herdabrev för fastetiden 2023


Kardinal Arborelius anvisningar - Så firar vi fastan