Hem

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt

Veckans gudstjänster i Sankta Anna församling:


Mån-ons KL 18:00 Rosenkrans - Kaldéer


Torsdag 23/5 

KL 18:00 Mässa /Rosenkrans


Fredag 24/5

KL 18:00 Mässa /Rosenkrans


Lördag 25/5

KL 18:00 Söndags vigiliemässa /Rosenkrans


Söndag 26/5 Heliga trefaldighets Dag - Högtid

KL 09:00 Mässa på polska /Rosenkrans

KL 11:00 Högmässa / kyrkkaffe


Söndag 9 juni - församlingsmöte efter högmässan i samband med kyrkkaffet