Hem

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt


Från och med 30:e januari firas tre mässor på söndagar för att förhindra smittspridning.


9:00 mässa på polska, 11:00 samt 13:00 mässsa på svenska.


Kyrkkaffe är inställt tills vidare för att förhindra smittspridning.


Undervisning fortsätter som tidigare


För barn som förbereder sig till Första Kommunionen hålls undervisning kl 10:00 andra samt fjärde söndagen i månaden.


För barn som förbereder sig till Konfirmationen hålls undervisning kl 10:00 första samt tredje söndagen i månaden.
Här hittar du livesända mässor från stiftet och världen.