Hem

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt


Mässa kl 13:00 tas bort


Efter påsken tas den tredje söndagsmässan kl 13 bort då coronarestriktionerna inte längre är aktuella. De övriga två mässorna kl 9 på polska samt kl 11 på svenska firas som vanligt.


Påsken 2022


Se påskens gudstjänsttider under fliken Gudstjänster.


Församlingsmöte 24:e april


Alla församlingsmedlemmar är välkomna på församlingsmöte i samband med kyrkkaffe efter högmässan kl 11 den 24:e april.