Hem

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt

Vecka 15 i Sankta Anna församling:


Söndag 07/04 Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag

KL 09.00 Mässa på polska / Rosenkrans

KL 11.00 Högmässa / kyrkkaffe


Måndag 08/04 Herrens Bebådelse - Jungfru Marie Bebådelsedag

KL 18.00 Mässa


Lördag 13/04

KL 18.00 söndags vigiliemässa


Söndag 14/04 Tredje Påsksöndagen

KL 09.00 Mässa på polska

KL 10.00 Första Kommunions undervisning

KL 11.00 Högmässa