Home


SANKTA ANNA


KATOLSKA FÖRSAMLING I NYKÖPING

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt


Coronavirus


OBS! Gudstjänster hålls för närvarande endast på söndagar kl 11:00.


SÖNDAGEN 6/9 hålls mässan kl 16:00


Trosundervisning samt kyrkkaffe pausas tills vidare.


Klicka här för att läsa stiftets anvisningar gällande Coronaviruset.


Undervisning


Vi söker kateket till undervisning av barn till första heliga kommunionen. 

Kontakta kyrkoherden om du är intresserad.

BESÖK OSS


Address:

Nytorget 5

611 38 Nyköping
KONTAKT


Email:

nykoping@katolskakyrkan.se


Telefon:

+46 155 28 65 65

+46 702 37 35 50


Sankta Anna

Katolska församling


En del av Stockholms Katolska Stift

och den Romersk-katolska kyrkan.

Copyright © All Rights Reserved