Gudstjänster

Ordinarie gudstjänsttider

Torsdag 18:00

Mässa


(Första torsdag i månaden efter mässan - rosenkransbön inför det Heliga Sakramentet)

 

Fredag 18:00

Mässa


(Första fredag i månaden sakramental tillbedjan, i fastetiden korsvägsandakt före mässan)

 

Lördag 18:00

Söndagsvigiljemässa

 

Söndag 09:00

Mässa på polska

 

Söndag 11:00

Högmässa på svenska


Söndag 13:00

Mässa på svenska 


Kyrkkaffe efter mässan andra och fjärde söndagen i månaden

 

Övriga gudstjänsttider under året

Nedan kan du se tiderna för gudstjänster som avviker från de ordinarie tiderna.

 

Det kan vara extrainsatta mässor efter särskilda händelser i samhället eller gudstjänster vid högtider såsom jul, påsk och nyår.

Påsken 2022


Söndag 10/4 - Palmsöndagen

9:00 Mässa på polska

11:00 Mässa på svenska

13:00 Stilla mässa


Måndag 11/4

17:00 Bikt

18:00 Mässa


Torsdag 14/4 - Skärtorsdag

19:00 Mässa


Fredag 15/4 - Långfredag

11:00 Korsvägsandakt

15:00 Gudstjänst till minne av vår Herres lidande och död


Lördag 16/4 - Påskafton

11:00 Matvälsignelse på polska 

21:00 Påskvakan


Söndag 17/4 - Påskdagen

9:00 Mässa på polska

11:00 Högmässa

13:00 Mässa